Lời đầu

Mình đang xây dựng 1 chương trình tự học tiếng Anh cơ bản. Các bạn nào có quan tâm hãy tham gia nhé. Mình sẽ gửi bài học, bài tập, và bài thi mỗi tuần. Nên nhớ, vì là cách tự học nên yêu cầu người học phải có quyết tâm rất lớn. Hãy dành tgian 1 tiếng cho nó thì 1 tgian sau, bạn sẽ thấy sự tiến bộ của mình

KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH (TỪ NGÀY 22/4 – 18/5/2013)

 

 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Tuần 1 –

Hiện tại đơn

Học lí thuyết Học lại lí thuyết và làm bài tập cơ bản

( học 5 từ mới)

Tập viết lại câu theo thì Nghe Xem lại bài tập nâng cao và cách viết lại câu Nghe

(học 5 từ mới)

Đúc kết lại kiến thức học

(1bài nghe, 1 bài viết)

Tuần 2 – Quá khứ đơn

Học lí thuyết Học lại lí thuyết và làm bài tập cơ bản

( học 5 từ mới)

Nghe Tập viết lại câu theo thì Xem lại bài tập nâng cao và cách viết lại câu Nghe

( học 5 từ mới)

Đúc kết lại kiến thức học

(1bài nghe, 1 bài viết)

Tuần 3 – Hiện tại hoàn thành

Học lí thuyết Học lại lí thuyết và làm bài tập cơ bản

( học 5 từ mới)

Tập viết lại câu theo thì Nghe Xem lại bài tập nâng cao và cách viết lại câu Nghe

( học 5 từ mới)

Đúc kết lại kiến thức học

(1bài nghe, 1 bài viết)

Tuần 4 – Quá khứ hoàn thành

Học lí thuyết Học lại lí thuyết và làm bài tập cơ bản

( học 5 từ mới)

Nghe Tập viết lại câu theo thì Xem lại bài tập nâng cao và cách viết lại câu Nghe

( học 5 từ mới)

Đúc kết lại kiến thức học

(1bài nghe, 1 bài viết)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s