Listening 2: Hello

Tuần này, các bạn sẽ có kỳ nghỉ nên mình điều chỉnh lại lịch học. Tuần sau chúng ta sẽ không có bài học mà là 1 bài luyện nghe và viết thông qua bài hát. Các bạn làm bài xong thì post lên phần comment ở dưới nhé. Mình chỉ nhận bài tập ngữ pháp và bài viết qua email. Một số bạn vẫn chưa hoàn thành bài viết và bài tập nâng cao. Yêu cầu tuân thủ đúng quy định của nhóm nhé.

Bài nghe lần này là 1 ca khúc, có tên là Hello, được trình bày bởi Lionel Richie.

Link bài hát có lyric kèm theo: 

Yêu cầu:

1. Nghe và điền vào chỗ trống bài hát này. (lưu ý: Không được copy trực tiếp mà phải đánh lại từng chữ để cho quen dần với từ vựng).

1.
I’ve been ……….1…..with you inside my mind
And in my dreams I’ve kissed your ……2…………….a thousand times
I sometimes see you…………3.. outside my door
Hello, is it me you’re looking for?
2.
I can see it in your ..4………………
I can see it in your smile
You’re all I’ve ever wanted,
And my………….5… are open wide
‘Cause you know just what to ………..6………..
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you …
3
I long to see the sunlight in your ……..7…………..
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will ……..8………….
Hello, I’ve just got to let you know
4.
‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling ………9……….,
Or is someone loving you?
Tell me how to…..10…… your heart
For I haven’t got a …………11……………..
But let me ………..12……………..by saying, I love you…
5.
Hello, is it me you’re looking for?
‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling ……….13…………….
Or is someone loving you?
Tell me how to ……….14…………..your heart
For I haven’t got a …………15……………….
But let me ……….16…………..by saying, I love you…

2. Dịch lại bài hát này: Cách dịch như sau: Viết 1 câu tiếng Anh và ghi lời dịch ở dưới.

Ví dụ:

I’ve been alone with you inside my mind

Trong trái tim anh, thế giới này chỉ có hai chúng ta

And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times

Và trong giấc mơ, anh đã hôn lên bờ môi em hàng nghìn lần rồi em biết không?

3. Chọn 5 câu phân tích cấu trúc câu: (3 câu thì hiện tại – đã học; và 2 câu thì hiện tại hoàn thành – sẽ học sau ngày nghỉ lễ).

ví dụ: I see it in your eyes :Thì hiện tại., thành phần câu gồm có: I chủ ngữ, see: động từ, in: giới từ;  .. vân vân.

Mục đích: Giúp các bạn làm quen dần với nghe tiếng Anh, luyện dịch.

Mỗi lần chép, các bạn hãy chú ý cấu trúc câu nhé.

4. Xem 1 vài cấu trúc giảng trong link này: http://www.tienganh123.com/hoc-tieng-anh-qua-bai-hat/377-hello-lionel-richie.html  và viết 3 câu tương tự theo cấu trúc đó.

5. Viết cảm nhận của bạn khi nghe ca khúc này. Không yêu cầu cao. Chỉ viết những câu đơn giản thôi. 

6. Viết 1 câu chúc bằng tiếng Anh cho các thành viên nhà mình nhân ngày lễ.

Chúc các bạn có 1 kỳ nghỉ thật vui vẻ. Trước tiên, hãy hoàn thành bài tập của mình đã nhé.  Wish you all a great holiday! yeahhhhhhh  images

Advertisements

2 thoughts on “Listening 2: Hello

 1. BÀI LÀM CỦA BẠN HƯNG THIỆN:
  1. Hello – Lionel Richie.
  I’ve been alone with you inside my mind
  And in my dreams I’ve kissed your libs a thousand times
  I sometimes see you pass outside my door
  Hello, is it me you’re looking for?

  I can see it in your eyes
  I can see it your smile
  You’re all I’ve ever wanted,
  And my arms are open wide
  ‘ Cause you know just what you to say
  And you know just what you to do
  And want to tell you so much, I love you…

  I long to see the sunlight in your hair
  And tell you time and time again how much I care
  Sometimes I feel my heart will overflow
  Hello, I’ve just got to let you know

  ‘Cause I wonder where you are
  And I wonder what you do
  Are somewhere feeling lonely
  Or is someone loving you?
  Tell me how to win your heart
  For I haven’t got a clue
  But let me start by saying, I love you…

  Hello, is it me you’re looking for?
  ‘Cause I wonder where you are
  And I wonder what you do
  Are you somewhere feeling lonely
  Or is someone loving you?
  Tell me how know to win your heart
  For I haven’t got a clue
  But let me start by saying, I love you…

  2. Hello – Lionel Richie.
  Chào em – Lionel Richie.
  I’ve been alone with you inside my mind
  Anh đã thầm khắc ghi hình bóng em trong trái tim anh
  And in my dreams I’ve kissed your libs athousand times
  Và trong giấc mơ, anh đã hôn lên bờ môi em hàng ngàn lần
  I sometimes see you pass outside my door
  Đôi khi anh thấy em đi ngang qua đời anh
  Hello, is it me you’re looking for?
  Chào em, có phải anh là người em đang tìm kiếm?
  I can see it in your eyes
  Anh có thể thấy điều đó trong đôi mắt của em
  I can see it your smile
  Anh có thể thấy điều đó trong nụ cười của em
  You’re all I’ve ever wanted,
  Tất cả những gì của em anh đều muốn
  And my arms are open wide
  Và cánh tay anh dang rộng để đón em vào lòng
  ‘ Cause you know just what you to say
  Vì em biết những gì em muốn nói
  And you know just what you to do
  Và em biết những gì em muốn làm
  And I want to tell you so much, I love you…
  Và anh muốn nói với em nhiều lắm, anh yêu em…

  I long to see the sunlight in your hair
  Anh ước được thấy ánh dương trên mái tóc em
  And tell you time and time again how much I care
  Và em hãy nói một lúc nào đó em sẽ lại bên anh
  Sometimes I feel my heart will overflow
  Đôi khi trái tim của anh như muốn trào ra
  Hello, I’ve just got to let you know
  Chào em, anh phải để em biết điều đó

  ‘Cause I wonder where you are
  Vì anh muốn biết em ở đâu
  And I wonder what you do
  Và anh cũng muốn biết em làm gì
  Are somewhere feeling lonely
  Có phải ở nơi nào đó em đang thấy cô đơn
  Or is someone loving you?
  Hay có một người đang yêu em?
  Tell me how to win your heart
  Hay nói anh biết làm thế nào để có được trái tim của em
  For I haven’t got a clue
  Vì anh không biết phài làm cách nào
  But let me start by saying, I love you…
  Nhưng hãy để anh bắt đầu bằng tiếng, anh yêu em…

  Hello, is it me you’re looking for?
  Chào em, có phải anh là người em đang tìm kiếm?
  ‘Cause I wonder where you are
  Vì anh muốn biết em ở đâu
  And I wonder what you do
  Và anh cũng muốn biết em làm gì
  Are you somewhere feeling lonely
  Có phải ở nơi nào đó em đang thấy cô đơn
  Or is someone loving you?
  Hay có một người đang yêu em?
  Tell me how know to win your heart
  Hãy nói anh biết làm thế nào để có được trái tim của em
  For I haven’t got a clue
  Vi anh không biết phải làm cách nào
  But let me start by saying, I love you…
  Những hãy để anh bắt đầu bằng tiếng, anh yêu em…

  3. Phân tích câu
  1. I’ve been alone with you inside my mind
  Thì hiện tại hoàn thành: S + has/have+ V(P.P) + O
  I: Chủ ngữ; have: động từ bổ trợ cho sự việc ở hiện tại; been: động từ ở P.P; with: giới từ; you inside my mind: tăng ngữ bổ trợ cho câu.
  2. For I haven’t got a clue
  Thì hiện tại hoàn thành ở dạng phủ định: S + has/have + not + P.P +O
  I: chủ ngữ ; haven’t got: động từ dùng trong thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định; a clue: tăng ngữ của câu.
  For (since):giới từ thường dùng trong câu hiện tại hoàn thành.
  I: chủ ngữ; Feel: động từ; my heart will overflow: thành phần bổ trợ cho câu.
  3. Is it me you’re looking for?
  Thì hiện tiện đơn ở thể nghi vấn với động từ To Be: Be + S + N/adj + O
  It: chủ ngử; Is: động từ; me: danh từ
  Cầu này còn có cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn: S + be + V-ing + O
  4. Sometimes I feel my heart will overflow
  Sometimes: trạng từ chỉ thời gian; I: chủ ngữ; feel: động từ thứ 1; my heart: danh từ chỉ sở hữu cách; will: động từ thứ 2; overflow: danh từ.
  5. You’re all I’ve ever wanted
  You’re all: S + V (to be: am, is, are) + O
  You : chủ ngữ; are: động từ; all: đại từ làm tăng ngữ trong câu
  I’ve ever wanted: S + have/has + V (P.P) + O
  I: chủ ngữ; have: động từ bổ trợ; wanted: động từ ở P.P; ever: trạng từ bổ trợ.

  4. Viết 3 câu tương tự theo cấu trúc bài giảng
  I’m looking for a goob job.
  I had always longed for much money.
  You have paid water overdue.

  5. Cảm nhận về bài hát Hello
  Hello is a song talk about a guy alone is loving a girl but he don’t know how to win her heart. On the way looking for his love, he is wondering himself that “is it me you’re loking for?”. He wants to know all about her: what does she do? is she feeling lonely in somewhere? or does she know someone is loving her?. Sometimes he feels the deadlock when he don’t find a clue to win her heart. And he has longed that “tell me how to win your heart”, then he will open wide him arms to hug her. And he will say “I love you” a thousand times.
  Please you listen a song name is “Hello” by Lionel Richie to enjoying a tone gently and deeply.
  6. Wish you all a nice holiday!

 2. 1. Nghe điền vào chỗ trống.
  I’ve been alone with you inside my mind.
  And in my dream I’ve kissed your lips a thousand times.
  I sometimes see you pass outside my door.
  Hello, is it me you’re looking for?
  I can see it in your eyes.
  I can see it in your smiles.
  You’re all I’ve ever wanted.
  And my arms are open wide
  Cause you know just what to say?
  And you know just what to do
  And I want to tell you so much, I love you.
  I long to see the sunlight in your hair
  And tell you time and time again how much I care
  Sometimes I feel my heart will overflow.
  Hello, I’ve just got to let you know
  Cause I wonder where you are
  And I wonder what you do
  Are you somewhere felling lonely
  Or is someone loving you?
  Tell me how to win your heart
  For I haven’t got a clue
  But let me start by saying, I love you

  Hello, is it me you’re looking for?
  Cause I wonder where you are
  And I wonder what you do
  Are you somewhere feeling lonely
  Or is someone loving you?
  Tell me how to win your heart
  For I haven’t got a clue
  But let me start by saying,I love you
  2. Dịch bài hát.
  HELLO-XIN CHÀO
  I’ve been alone with you inside my mind
  Từ sâu thẳm trong lòng anh luôn có hình bóng em
  And in my dream I’ve kissed your lips a thousand times.
  Và trong giấc mơ anh đã hôn đôi môi em ngàn lần
  I sometimes see you pass outside my door
  Thỉnh thoảng anh lại thấy em lướt qua bên ngoài khung cửa
  Hello,is it me you’re looking for?
  Chào em,có phải anh chính là người em đang tìm kiếm?
  I can see it in your eyes
  Anh có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt em
  I can see it in your smile
  Anh có thể nhìn thấy điều đó trong nụ cười em
  You’re all I’ve ever wanted, and my arms are open wide
  Em chính là tất cả những gì anh đang tìm kiếm,và đôi tay anh luôn rộng mở đón em vào lòng.
  Cause you know just what you say
  Vì em biết em muốn nói điều gì
  And you know just what you do
  Và em biết em muốn làm điều gì
  And I want to tell you so much,I love you
  Và anh muốn nói với em một điều đã ấp ủ từ lâu,Anh yêu em.
  I long to see the sunlight in your hair
  Anh ao ước được nhìn thấy ánh nắng trên mái tóc của em
  And tell you time and time again how much I care
  Và nói nói đi nói lại với em nhiều lần rằng anh đã yêu thích điều đó nhiều như thế nào
  Sometimes I feel my heart will overflow
  Đôi khi anh cảm thấy trái tim anh như muốn vỡ òa
  Hello, I’ve just got to let you know
  Chào em,anh phải đến để cho em thấy được điều đó
  Cause I wonder where you are
  Vì anh luôn tự hỏi không biết em đang ở đâu
  And I wonder what you do
  Và tự hỏi em đang làm gì
  Are you somewhere you feeling lonely,
  Or is someone loving you
  Ở nơi nào đó có phải em đang cảm thấy cô đơn,hay có một người nào đó đang yêu em?
  Tell me how to win your heart
  Hãy cho anh biết làm sao để có được trái tim em
  For I haven’t got a clue
  Anh không biết phải khởi đầu từ đâu
  But let me start by saying,I love you
  Nhưng hãy để anh bắt đầu bằng câu nói,anh yêu em
  Hello,is it me you’re looking for?
  Xin chào,có phải anh chính là người em đang tìm kiếm?
  Cause I wonder where you are , and I wonder what you do
  Vì anh luôn tự hỏi không biết em đang ở đâu,em đang làm gì?
  Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
  Có phải ở nơi nào đó em đang cô đơn,hay có một ai đó đang yêu em
  Tell me how to win your heart
  Hãy nói cho anh biết làm thế nào để có được trái tim em
  For I haven’t got a clue
  Anh không biết phải bắt đầu từ đâu
  But let me start by saying, I love you
  Nhưng hãy để anh bắt đầu bằng câu nói,anh yêu em…

  3. Phân tích câu:
  Ba câu thì hiện tại đơn:
  1. I sometimes see you pass outside my door.
  I :chủ từ 1
  Sometimes:trạng từ chỉ thời gian
  See: động từ 1
  You: chủ từ 2
  Pass: động từ 2
  Outside: trạng từ chỉ nơi chốn
  My door: tân ngữ
  2. Is it me you’re looking for?
  It: chủ từ
  Is: động từ
  Me: tân ngữ
  You’re looking for:mệnh đề bổ trợ cho câu

  3. Sometimes I feel my heart will overflow
  Sometimes:trạng từ
  I : chủ từ 1
  Feel: động từ 1
  My heart:chủ từ 2
  Will:động từ khiếm khuyết làm trợ động từ
  Overflow:động từ
  Hai câu hiện tại hoàn thành:
  1.I have kissed your lips a thousand times
  S+have/has+ V3/ed
  I: Chủ ngữ
  Kissed:động từ + ed
  Your lips”tân ngữ

  2.I’ve just got to let you know
  I: chủ ngữ
  Got: đông từ V3 của get
  4. Viết câu:
  1. I’m looking for my key.
  2. I’m longing to go to Paris.
  3. The young girls overexcited when they see their idol.
  5. Cảm nhận bài hát
  When I listen this song,I really feel comfortable in my heart.That is so romantic and meaningful.I think it’s very difficult to see true love.So I hope everybody who has seen true love,please you hold her(or his) hand,never let go.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s